Tulosta rekisteriselosteet

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii KLIK Asuntovuokraus Oy. Rekisteriselosteen laatimispäivä on 23.1.2017.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
KLIK Asuntovuokraus Oy
2804329-9
toimisto@klikasuntovuokraus.fi
Itsenäisyydenkatu 42
28130 PORI

Rekisteristä vastaava henkilö:
Mikael Suominen
mikael@klikasuntovuokraus.fi
040 142 7628

2. Rekisterin nimi
KLIK Asuntovuokraus Oy asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista, kehittämistä ja markkinoimista varten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia (Henkilötietolaki 22.4.1999/523) ja tietoyhteiskuntakaarta (Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917)

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröimme asiakkaistamme seuraavat tiedot:


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot kerätään pääsääntöisesti asiakassuhdetta perustaessa tai sen aikana. Rekisteritietoja voidaan myös erikseen kerätä käyttäjän käyttäessä KLIK Asuntovuokraus Oy:n ilmaispalveluita.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Joitain tietoja voidaan luovuttaa KLIK Asuntovuokraus Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaistarkoituksiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on ilmaiseksi mahdollisuus kieltää tietojen käyttö olemalla KLIK Asuntovuokraus Oy:n yhteydessä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojentarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.

Tietojen tarkastuspyyntö ja poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

KLIK Asuntovuokraus Oy
Mikael Suominen
Itsenäisyydenkatu 42
28130 PORI

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on kerätty tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salauksin sekä käyttöoikeuksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään lukituissa säilytystiloissa, joihin kulku tapahtuu vain määriteltyjen henkilöiden valvonnassa. KLIK Asuntovuokraus Oy:n tiedot ovat kuitenkin valtaosin sähköisessä muodossa, jotta asiakastietojen turvallisuus voidaan taata haastavimmissakin tilanteissa.