Sijoitusasunto yritykselle vai henkilökohtaisesti?

Monet kiinteistösijoittajat päättävät perustaa yrityksen hallinnoimaan sijoitusomaisuuttaan. Tämä mahdollistaa verotuksen optimoinnin, sillä yrityksen kautta toimittaessa voitot verotetaan yhtiöveron mukaisesti, joka on usein alhaisempi kuin henkilökohtaisen pääomatuloveron. Lisäksi yrityksen kautta sijoittaminen mahdollistaa laajemmat vähennykset kuluista, jotka liittyvät välillisesti kiinteistöjen hallintaan ja ylläpitoon.‍

Sijoitusasunto yritykselle vai henkilökohtaisesti?

Monet kiinteistösijoittajat päättävät perustaa yrityksen hallinnoimaan sijoitusomaisuuttaan. Tämä mahdollistaa verotuksen optimoinnin, sillä yrityksen kautta toimittaessa voitot verotetaan yhtiöveron mukaisesti, joka on usein alhaisempi kuin henkilökohtaisen pääomatuloveron. Lisäksi yrityksen kautta sijoittaminen mahdollistaa laajemmat vähennykset kuluista, jotka liittyvät välillisesti kiinteistöjen hallintaan ja ylläpitoon.

Verosuunnittelu yrityksen kautta

Yrityksen perustaminen tarjoaa joustavuutta verosuunnitteluun. Erityisesti, kun vuokratuloista maksettava vero henkilökohtaisena tulona voi nousta jopa 34 prosenttiin, yrityksen kautta toimiessa vero on kiinteä 20 prosentin yhteisövero. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisen tulojen nostamisen yrityksestä, optimoiden näin henkilökohtaisen verotuksen.

Kuluja voi vähentää vapaammin

Yrityksen kautta toimiessa erilaiset kulut, kuten ajoneuvon käyttö kiinteistöjen hoitoon, voidaan vähentää verotuksessa suoremmin kuin henkilökohtaisessa verotuksessa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden vähentää laajemmin kuluja, jotka edistävät sijoitustoimintaa, vaikka ne eivät suoraan liittyisikään vuokraustoimintaan.

Varautuminen yllätyksiin

Kiinteistöyrittäjänä toimiminen mahdollistaa myös tehokkaamman varautumisen yllättäviin menoihin. Yrityksen puskurirahaston ylläpitäminen on verotehokkaampaa, sillä varat pysyvät yrityksen sisällä ja niitä voidaan käyttää tarpeen mukaan ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Osakeyhtiö vähentää henkilökohtaista riskiä

Siirtyminen yrittäjäksi voi auttaa hallitsemaan henkilökohtaisia riskejä. Osakeyhtiömuodossa toimiessa yhtiö vastaa veloistaan itsenäisesti, mikä rajoittaa omistajan henkilökohtaista vastuuta. Tämä on erityisen tärkeää laajemman vuokraustoiminnan tai kiinteistökaupan yhteydessä, missä velkaantumisaste voi olla merkittävä.

Yrityksen perustamisen harkinta

Vaikka yrityksen perustaminen tarjoaa monia etuja, se ei aina ole välttämätöntä tai järkevää. Yrityksen perustamisen ja ylläpidon kustannukset, kuten kirjanpidon ja mahdolliset lisäveroseuraamukset, tulee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Myös rahoituksen saanti voi olla yksityishenkilönä suotuisampaa johtuen pienemmistä lainamarginaaleista ja pidemmästä takaisinmaksuajasta.

Yhteenveto

Kiinteistösijoittamisen yrityksen kautta voi tarjota merkittäviä veroetuja ja hallinnollista joustavuutta, mutta sen mukana tulee myös vastuita ja kustannuksia. Jokaisen sijoittajan tulee arvioida huolellisesti oma tilanteensa ja tarvittaessa konsultoida ammattilaista löytääkseen itselleen parhaiten sopivan tavan harjoittaa kiinteistösijoittamista.