Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Asunto on puutteellinen. Miten toimin?

Heti puutteellisuuden huomattuasi, ota yhteyttä vuokranantajaan. Muista kuitenkin tarkistaa vuokrasopimus ja mitä olette siinä sopineet korjauksista. Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole mainittu asiasta tai sovittu toisin, eikä se johdu vuokralaisen laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta on vuokranantajalla vastuu huoneiston kunnosta.

Mikäli puutteellisuudella on olennainen merkitys, eikä vuokranantaja viipymättä tai sovitussa ajassa huolehdi puutteellisuuden poistamisesta taikka sitä ei voida korjata, on vuokralaisella oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen. Vuokranantajan laiminlyödessä puutteellisuuden korjauksen, voi vuokralainen vuokrasopimuksen purkamisen sijaan myös korjata puutteellisuudet vuokranantajan kustannuksella, mutta kuitenkin siten, että kustannukset pysyvät kohtuullisena.

Puutteellisuuden johtuessa rakennuksen keskeneräisyydestä tai jos viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen, ei puuttellisuuksia saa alkaa korjaamaan.

Katso lisää laista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2