Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Lemmikit kiellettyjä vuokralainen kuitenkin hankkinut eläimen

Jos sopimuksessa on sovittu nimenomaan ettei lemmikkejä asuntoon saa hankkia/pitää, on kyseessä sopimusrikkomus, joka on vuokrasuhteen irtisanomisperuste. Kuitenkaan purkuperustetta ei välttämättä ole, riippuen siitä, mitä vuokrasopimukseen on kirjattu ja voidaanko perustetta pitää vahvana (esim. kielletty allergiasyistä). Vaikka vahvaa perustetta sopimuksessa ei ole, sopimus voidaan kuitenkin kyseisellä perusteella irtisanoa.

Vuokralainen on vastuussa asunnon sellaisesta kulumisesta huoneenvuokralain perusteella, joka ei ole normaalia kulumista. Jos lemmikki on siis aiheuttanut selvästi normaalista kulumisesta poikkeavaa kulumista on vuokranantaja mahdollisesti oikeutettu vahingonkorvauksiin.