Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Naapurit häiriköivät. Miten toimin?

Häiriköivä naapuri on usein todella ärsyttävä, mutta muista kuitenkin toimia oikein ja asiallisesti. Usein on vaikeaa määritellä minkälainen toiminta on häiriköintiä, mutta häiriköintinä voidaan pitää käytöstä, joka on tavallisesta asumisesta poikkeavaa, toistuvaa, hyvän tavan ja yleisen käytännön vastaista.

Miten toimin?
• Ota ylös milloin häiriötä on aiheutettu ja minkälaista se on ollut. Ole muistiinpanoissa tarkka ja laita mukaan myös kellonaika.

• Voit mennä ystävällisesti huomauttamaan tilanteesta. Usein ihmiset ovat ymmärtäväisiä. Jos kyseessä on kuitenkin väkivaltatilanne, niin soita poliisille.

• Mikäli keskustelu ei auta, niin ota yhteyttä isännöitsijään.

• Isännöitsijä arvioi tilanteen ja antaa huomautuksen mikäli se on aiheellista. Taloyhtiön johto voi toimia sovittelijana tilanteessa tarvittaessa.

• Jos sovittelu ei ratkaise tilannetta, hallitus voi päättää antaa varoituksen asukkaalle asunnon hallintaanotosta. Mikäli häirikkö on vuokralainen, varoitus annetaan niin vuokralaiselle, kuin asunnon omistajalle.

• Häiriköivälle asukkaalle kerrotaan peruste asunnon mahdolliselle halliintaanotolle. Hallintaanotto on aina painaviin syihin perustuva toimenpide ja häiritsevän toiminnan tuleekin olla toistuvaa tai jatkuvaa.