Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Riitojen ratkaisu vuokrasuhteessa

Vuokrasuhteissa voi syntyä erimieisyyksiä ja lähtökohtaisesti erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan sopimalla, sillä se on nopeampaa, joustavampaa sekä halvempaa, kuin tuomioistuimessa selvittäminen. Lisäksi erimielisyyden ilmentyessä tulee lähtökohtaisesti tarkistaa mitä vuokrasopimus sanoo kyseisestä asiasta. Jos sopimusehdoista ei olla samaa mieltä, kannattaa ottaa yhteys välitysliikkeeseen.

Mikäli osapuolten välillä ei päästä yhteisymmärrykseen, huoneenvuokrariita voidaan viedä käräjäoikeuden käsittelyyn tai kuluttajariitalautakunnan tutkintaan.

Kuluttajariitalautakunta: http://www.kuluttajariita.fi/fi/