Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Riitojen ratkaisu vuokrasuhteessa tietoa vuokralaiselle

Vuokrasuhteissa voi syntyä erimielisyyksiä ja lähtökohtaisesti erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan sopimalla, sillä se on nopeampaa, joustavampaa sekä halvempaa, kuin tuomioistuimessa selvittäminen. Lisäksi erimielisyyden ilmentyessä tulee lähtökohtaisesti tarkastaa vuokrasopimus, josta voi löytyä lisätietoa asiasta. Sopimusehtojen tulkinta voi olla osapuolille hieman epäselvää, jolloin kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi neuvoa antavaan järjestöön tai vuokravälitysliikkeeseen.

Mikäli osapuolten välillä ei päästä yhteisymmärrykseen, voifdaan huoneenvuokrariita viedä käräjäoikeuden käsittelyyn tai kuluttajariitalautakunnan tutkintaan.

Kuluttajariitalautakunta: http://www.kuluttajariita.fi/fi/