Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Tärkeitä lakipykäliä

Asunnon vuokraukseen liittyy useita tärkeitä pykäliä, jotka vuokranantajan tulee huomioida. Olemme tehneet sinua helpottamaan listan niistä. Pääset tarkastelemaan asuntovuokrauksen tärkeitä lakipykäliä alta.

Otsikoittain olevat aihealueet ohjaavat sinut oikeaan kohtaan lakitekstiä.Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/4811 Luku. Yleiset säännökset
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1

4§ Vuokrasopimuksen kesto
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1P4

5§ Vuokrasopimuksen muoto ja sen vaikutus vuokrasuhteen kestoonhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1P5

8§ Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1P8

11§ Puolisoiden vastuu asuinhuoneiston vuokrasopimuksestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1P11

12§ Määräajan päättyminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L1P12
2 Luku. Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2

16§ Asuinhuoneiston hallintaan saaminen ja sen viivästyminenhttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P16

17§ Asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P17

20§ Asuinhuoneiston kunto ja sen puutteellisuus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P20

21§ Korjaus- ja muutostyöt sekä hoitotoimenpiteet
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P21

22§ Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P22

24§ Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P24

25§ Vuokralaisen vastuu asuinhuoneiston vahingoittumisestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2P25
3 Luku. Vuokran suuruus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L3

27§ Vuokran määräytyminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L3P27

29§ Vuokran kohtuullisuuden selvittäminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L3P29
4 Luku. Vuokran maksaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L4

34§ Vuokran maksamisen ajankohta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L4P34

35§ Vuokran maksutapa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L4P355 Luku. Vuokranantajan vaihtuminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L56 Luku. Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L67 Luku. Vuokrasopimuksen irtisanominen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7

51§ Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P51

52§ Vuokrasopimuksen irtisanomisaika
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P52

53§ Puolison suostumus vuokrasopimuksen irtisanomiseen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P53

54§ Irtisanomisilmoitus ja sen tiedoksiantaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P54

55§ Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P55

56§ Vuokralaisen irtisanomissuoja toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasuhteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L7P56
8 Luku. Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8

61§ Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8P61

62§ Varoitus purkamisoikeuden käyttämisestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8P62

66§ Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8P66

67§ Vuokrasopimuksen lakkaaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L8P67
9 Luku. Muutto asuinhuoneistosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L9

68§ Muuttopäivä vuokrasopimuksen päätyttyä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L9P68
10 Luku. Asuinhuoneiston jälleenvuokraus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L10


11 Luku. Asuinhuoneiston alivuokraus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L10


12 Luku. Työsuhdeasunto
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L12


13 Luku. Voimaantulosäännökset
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L13Koko lain asuinhuoneiston vuokrauksesta näet tämän linkin alta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481