Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Tupakointi ja vuokra-asunto

Tupakoinnista asunnossa / parvekkella on useita eriäviä mielipiteitä ja se on asia joka jakaa usein mielipiteitä. Tupakkalaissa on säädetty, ettei asunto-osakeyhtiöiden yhteisissä tai yleisissä sisätiloissa saa tupakoida. Näiden lisäksi uusi tupakkalaki toi taloyhtiöille mahdollisuuden hakea tupakointikieltoa myös huoneistojen ja niiden parvekkeiden osuudelle. Viranomaiset voivat määrätä tupakointikiellon, jos savu pääsee kulkeutumaan esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen on riittävä peruste kiellolle, eikä terveyshaittoja tarvitse osoittaa.

Tupakointikiellon hakemisesta päätetään yhtiökokouksessa. Jos valmisteilla on hakemus, on siitä ilmoitettava etukäteen osakkeenomistajille.