Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Välitysliikkeen käyttö

Vuokraisinko asunnon itse vai välitysliikkeen kautta? Sekä vuokranantaja ja asunnon hakija voivat tehdä kirjallisen toimeksiannon välitysliikkeen kanssa. Nykyisen lainsäädännön mukaan toimeksiantaja suorittaa välityspalkkion maksun oli hän sitten vuokranantaja tai vuokralainen.

Välittäjän tehtävä on mm. järjestää asuntoesittelyt vuokralaisille, saattaa vuokrasopimuksen osapuolet yhteen ja auttaa vuokrasopimuksen laadinnassa. Välitysliikkeiden tulee suorittaaa välitys ammattitaitoisesti, hyvää välitystapaa noudattaen, huolellisesti sekä ottaen huomioon molempien osapuolten edut.

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001074