Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Varoituksen antaminen vuokralaiselle

Ennen varoituksen antamista tulee vuokralaiseen olla yhteydessä. Häiriöilmoitukset voivat olla perusteettomia ja juuri siitä syystä onkin syytä olla yhteydessä asianomaisiin. Varoitus vuokralaiselle annetaan eri velvollisuuksien rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Häiriköintiä voi olla vaikeaa määritellä, mutta voidaan kuitenkin todeta nyrkkisääntönä, että kyseessä on häiriö kun käytös on tavallisesta asumisesta poikkeavaa ja toistuvaa.

Mikäli vuokralainen on saanut käytöksensä takia varoituksen, voidaan hänet häätää jos häiriökäytös varoituksesta huolimatta jatkuu. Varoitus on aina annettava vuokralaiselle tiedoksi todistettavasti ja kirjallisesti, samoin kuin irtisanomisilmoituksesta on säädetty. Tärkeää onkin siis, että voidaan todistaa varoituksen toimituksen tapahtuneen, vaikka vastaanottaja sen kiistäisikin asian myöhemmin. Varoitus tulee toimittaa joko haastemiehen välityksellä tai itse niin, että mukana on todistaja. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle oikeus oikaista ja korjata käytöksensä.

Mikäli vuokralainen korjaa käytöksensä tai täyttää viivytyksettä velvoitteensa, niin mahdollinen purkuoikeus lakkaa.