Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokra-aika

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokrasopimuksen ollessa toistaiseksi voimassa oleva, sopimus jatkuu kunnes toinen osapuoli irtisanoo sen. Usein toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta käytettäessä sopimukseen merkitään irtisanomisajan alkamispäivä. Sopimuksissa on yleistä, että sovitaan ensimmäiseksi mahdolliseksi irtisanomisajan alkamispäiväksi vuosi vuokrasopimuksen alkamispäivästä. Vuokrasopimukseen tulisikin selvästi kirjata sopimuksen alkamispäivä ja lisäksi hallintaoikeuden siirtymispäivä, jos se ei ole sama kuin alkamispäivä. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan purkaa irtisanomisaikojen mukaisesti.

Lisää toistaiseksi voimassaolevasta vuokrasopimuksesta “Tärkeät laki kohdat” sivulla.


Määräaikainen vuokrasopimus
Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaisena, jolloin osapuolet sopivat milloin vuokrasopimus päättyy. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomista sinä päivänä, joka on kirjattu vuokrasopimukseen. Määräaikaista vuokrasopimusta ei voida irtisanoa sinä aikana, kun sopimus on voimassa, koskien niin vuokranantajaa sekä vuokralaista. Sopimuksen ollessa määräaikainen ei sitä voida irtisanoa, mutta se voidaan purkaa, mikäli purkuun oikeuttavat edellytykset ovat olemassa.

Lisää määräaikaisesta vuokrasopimuksesta “Tärkeät laki kohdat” sivulla.