Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokra-aika (toistaiseksi voimassaoleva & määräaikainen)

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokrasopimuksen ollessa toistaiseksi voimassa oleva, sopimus jatkuu kunnes toinen osapuoli irtisanoo sen. Usein toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta käytettäessä sopimukseen merkitään irtisanomisaika. Sopimuksissa yleistä on, että sovitaan ensimmäiseksi mahdolliseksi irtisanomisajan alkamispäiväksi vuosi vuokrasopimuksen alkamispäivästä. Vuokrasopimukseen tulisikin selvästi kirjata sopimuksen alkamispäivä ja lisäksi hallintaoikeuden siirtymispäivä, jos se ei ole sama kuin alkamispäivä. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan purkaa irtisanomisaikojen mukaisesti.

Lisää toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksesta “Tärkeät laki kohdat” sivulla.


Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaisena, jolloin osapuolet sopivat milloin vuokrasopimus päättyy. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy automaattisesti sovittuna päivänä ilman irtisanomista. Määräaika tulee kirjata vuokrasopimukseen. Määräaikaista vuokrasopimusta ei voida irtisanoa sinä aikana, kun sopimus on voimassa. Tämä koskee niin vuokranantajaa kuin vuokralaistakin. Sopimuksen ollessa määräaikainen, ei sitä voida irtisanoa, mutta se voidaan purkaa, mikäli purkuun oikeuttavat edellytykset ovat olemassa.

Lisää määräaikaisesta vuokrasopimuksesta “Tärkeät laki kohdat” sivulla.