Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokralainen on hukannut avaimen

Avaimen hukkuessa on syytä aina tarvittaessa sarjoittaa lukot uudelleen, sillä vuokranantaja on vastuussa uuden vuokralaisen turvallisuudesta. Mikäli vuokrasopimuksessa on selvästi sovittu, että vuokralaisen tulee palauttaa kaikki avaimet vuokrasuhteen päättyessä tai vuokralainen on korvausvelvollinen mahdollisessa lukkojen uudelleensarjoituksessa, ovat kulut vuokralaisen vastuulla.

Sopimukseen on lisäksi vielä hyvä täsmentää sopimussakon suuruus (esim. 400€), jos vuokralainen ei palauta kaikkia avaimia.