Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokralaisen häätäminen

Vuokranantajana voit joutua tilanteeseen, jossa harkittavaksi tulee vuokralaisen häätäminen. Hyvänä perusajatuksena on, että häätö toimii vasta viimeisenä keinona, jonka avulla huoneisto hankitaan takaisin omaan hallintaan. Jos vuokralainen on edes jossain määrin yhteistyökykyinen, pyri aina sopimaan asia, sillä usein häätö voi kestää useita kuukausia ja koko prosessi vaatii aina paljon aikaa ja vaivaa. Lisäksi haluamme entistä enemmän painottaa asioiden ja ongelmien reagoimiseen heti niiden ilmetessä, sekä pyrkiä ensisijaisesti sopimaan tilanteet sovittelussa.

Häätöä haetaan vuokrasuhteen päättämistilanteissa, kun vuokralainen ei luovuta jostai syystä huoneistoa vuokranantajalle tai ei hoida velvollisuuksiaan. Usein häätö tulee vastaan, kun vuokrasuhdetta puretaan.

Vuokrasopimuksen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen.

Vuokranantajalla on oikeus lain mukaan purkaa vuokrasopimus, jos:
• Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
• Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kun sopimusta tehtäessä on edellytetty
• Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä järjestyksen tai terveyden säilyttämiseksi on määrätty
• Vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käyttöön tai siirtää vuokraoikeuden toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
• Vuokralainen hoitaa asuntoa merkittävän huonosti
• Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää huoneistossa
HUOMIO! Katso myös “Vuokrasopimuksen purkaminen” osio.