Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokralaisen velvollisuudet/vastuut

Vuokralaisen tärkein velvoite on sovitun vuokran maksaminen sovittuna ajankohtana. Vuokralaisen on myös pidettävä asunnosta hyvää huolta. Osana huolellista hoitoa on säännöllinen siivoaminen ja puhtaanapito. Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole toisin sovittu, vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käytöstä vuokrasopimuksessa sovittuun tarkoitukseen. Vuokralainen on kuitenkin velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingot, jotka hän on tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut huoneistolle.

Lemmikkieläinten aiheuttamat raapiutumat eri pinnoilla eivät ole tavanomaista kulumista, vaan ne voidaan katsoa vuokralaisen korvattavaksi. Lisäksi mikäli vieraasi tai muu huoneistossa oleskeleva on aiheuttanut vahinkoa, olet vuokralaisena vastuussa myös heidän aiheuttamistaan vahingoista.


Vuokralaisen tulee viipymättä ilmoittaa (ilmoitusvelvollisuus) vuokranantajalle mikäli huoneistossa ilmenee vahingoittumista tai sellaista puutteellisuutta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa.

Katso lakiosuus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481#L2