Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokralaiselle

Vuokrasopimus tulee aina irtisanoa kirjallisesti sekä todistettavasti. Tyypillisintä on, että vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen. Tälöin vuokralainen ei tarvitse irtisanomisen syyksi erityisiä perusteluita, kun taas vuokranantajan irtisanoessa tulee hänen ilmoittaa hyvän vuokratavan mukainen irtisanomisperuste. Yleisesti irtisanominen kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta ilmoitus varmasti vastaanotetaan ja kuitataan ajoissa. Irtisanomisaikoja ei voida sopimuksella lyhentää.

Irtisanomisajat:
• Vuokralaisen irtisanoessa irtisanomisaika on aina yksi (1) kuukausi
• Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kolme (3) kuukautta ja vähintään vuoden kestäneessä kuusi (6) kuukautta


HUOMIO! Mikäli sopimuksessa on sovittu ensimmäisestä irtisanomisajan alkamispäivästä, tulee sitä noudattaa.

HUOMIO! Määräaikaista vuokrasopimusta ei voida irtisanoa yksin kummankaan osapuolen toimesta, vaan se sitoo kaikkia osapuolia koko vuokrasuhteen keston ajan.


Irtisanoessa tärkeimmät kohdat:
• Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti
• Tee irtisanominen todistettavasti
• Tarkasta sopimus mahdollisen ensimmäisen irtisanomisajan alkamispäivän varalta
• Muista ottaa kuittaus toiselta osapuolelta irtisanomisen vastaanottamisesta

Voit käyttää KLIK Asuntovuokrauksen irtisanomislomaketta ilmaiseksi irtisanoessasi. Täytä merkityt kentät ja toimita lomake. Irtisanomislomakkeeseen pääset tästä!

Katso lisää “Tärkeät lakipykälät” kohdasta.