Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokravakuus

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta 1 luvun 8§:n mukaan voidaan sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta, sen varalta ettei sopijapuoli täytä velvoitteitaan. Vuokravakuus asetetaan yleisesti vuokralaisen toimesta vuokrasopimusta tehdessä ja ennen avainten luovuttamista asuntoon, eli ennen vuokra-asunnon hallinnan luovutusta.

Vuokravakuus on vuokranantajan turva vuokrasopimuksen aikana mahdollisten häiriötapausten varalta. Vuokravakuus asetetaan vuokralaisen vuokranmaksun ja velvoitteiden turvaamiseksi. Vuokrasopimusta tehdessä sekä vuokravakuudesta sovittaessa, tulee sopia vakuuden kattavan kaikki vuokrasopimuksessa mainitut velvoitteet. Täten vakuus kattaa esimerkiksi mahdolliset vuokrarästit sekä asunnon mahdollisen vaurioitumisen. Jo vakuuden maksamattomuus on riittävä peruste purkaa vuokrasopimus ja juuri tästä syystä vakuuden viimeisestä toimituspäivästä on syytä sopia tarkoin.

Vuokravakuus on 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, vuokravakuus ei kuitenkaan saa olla yli kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, sillä ehto joka ylittää kolmen kuukauden vuokran rajan on mitätön. Vakuus on yleisesti 1 tai 2 kuukauden vuokran suuruinen.

Yleisesti vakuus talletetaan rahana vuokravakuustilille, jonka vuokralainen avaa pankissa ja josta toimitetaan panttipaperi vuokranantajalle. Vakuus voidaan myös toimittaa suoraan vuokranantajan tilille.Vakuutena voidaan käyttää myös esimerkiksi sitoumuksia tai osakkeita. Lisäksi usein on käytössä omavelkaisia takauksia, jolloin takaaja sitoutuu täyttämään vuokrasopimuksen velvoitteet, jos vuokralainen itse ei niitä täytä.

Vakuutta käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa vuokralaisella on vuokrarästejä tai kun huoneistoa on vahingoitettu. Maksamattomia vuokria käytetäänkin usein vuokrasopimuksen purkuperusteena, vaikka vakuudella ne voitaisiin mahdollisesti kattaakkin. Vuokrasuhteen ollessa häiriötön, tulisi vakuus palauttaa heti vuokrasuhteen päätyttyä vuokralaiselle. Ennen vakuuden palautusta kannattaa huoneisto tarkistaa mahdollisten rikkoutumisien tai epäsiisteyden varalta. Jos huoneisto on kunnossa, tulee vakuus palauttaa viipymättä vuokralaiselle.