Tämä ohje on suunnattu vuokralaisille.
Siirry vuokranantajan tietopankkiin!

Tämä ohje on suunnattu vuokranantajille.
Siirry vuokralaisen tietopankkiin!

Vuokravakuus tietoa vuokralaiselle

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta 1 luvun 8§:n mukaan voidaan sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta, sen varalta, ettei sopijaosapuoli täytä velvoitteitaan. Vuokravakuus asetetaan yleisesti vuokralaisen toimesta vuokrasopimusta tehtäessä jo ennen avainten luovuttamista asuntoon, eli ennen vuokra-asunnon hallinnan luovutusta.

Vuokravakuus on vuokranantajan turva vuokrasopimuksen aikana mahdollisesti ilmaantuvien häiriötapausten varalta.

Vuokravakuus asetetaan vuokranantajalle turvaamaan häntä vuokralaisen vuokranmaksun ja velvoitteiden laiminlyönniltä. Vuokrasopimusta tehdessä sekä vuokravakuudesta sovittaessa tulee sopia vakuuden kattavan kaikki vuokrasopimuksessa mainitut velvoitteet. Täten vakuus kattaa esimerkiksi mahdolliset vuokrarästit sekä asunnon mahdollisen vaurioitumisen. Jo vakuuden maksamattomuus on riittävä peruste purkaa vuokrasopimus. Juuri tästä syystä vakuuden viimeisestä toimituspäivästä on syytä sopia tarkoin.

Vuokravakuus on 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokravakuus ei kuitenkaan saa olla yli kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, sillä ehto joka ylittää kolmen kuukauden vuokran rajan on mitätön. Vakuus on tyypillisesti 1 tai 2 kuukauden vuokran suuruinen.

Vuokravakuus talletetaan tyypillisesti rahana vuokravakuustilille, jonka vuokralainen avaa pankissa ja josta toimitetaan panttipaperi vuokranantajalle. Kuitenkin vakuutena voidaan käyttää myös esimerkiksi tavaraa, sitoumuksia tai osakkeita. Vakuus voidaan myös toimittaa suoraan vuokranantajan tilille. Lisäksi usein voidaan käyttää omavelkaisia takauksia, jolloin takaaja sitoutuu täyttämään vuokrasopimuksen velvoitteet, jos vuokralainen itse ei niitä täytä.

Vakuutta käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa vuokralaisella on vuokrarästejä tai tilanteissa kun huoneistoa on vahingoitettu. Maksamattomia vuokria käytetäänkin usein vuokrasopimuksen purkuperusteena, vaikka ne voitaisiinkin kattaa vakuudesta. Vuokrasuhteen ollessa häiriötön, tulisi vakuus palauttaa heti vuokrasuhteen päätyttyä. Kuitenkin ennen vakuuden palautusta huoneisto tulisi tarkastaa mahdollisten moitteiden havaitsemiseksi. Jos huoneisto on kuitenkin kunnossa, tulee vakuus palauttaa viipymättä vuokralaiselle.